Accés Cicle Formatiu de Grau Superior

Per accedir a un cicle formatiu de grau superior cal complir algun d’aquests requisits:

 

 • Tenir el títol de batxillerat.
 • Tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista.
 • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.
 • Haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari.
 • Tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP).
 • Tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent.
 • Haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

 

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l'any natural en què es realitza la prova.

 

calendari

 

 • Període de preinscripció: obert
 • Període de matrícula: a partir del 8 d'abril de 2019

 

documentació

 

Si estàs interessat en un Cicle Formatiu de Grau Superior del Campus Professional UManresa, et caldrà presentar la documentació següent:

 

 

Si l'alumne és menor d'edat, també ha de presentar:

 

 • l'original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
 • l'original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet)

 

Els tràmits es poden fer:

 

 • Personalment, venint a les nostres instal·lacions, de l'avinguda Bases de Manresa, 1 de Manresa (edifici FUB2)
 • Per telèfon, al 93 875 73 88 (la documentació s'ha de fer arribar per correu-e, a campusprofessional@umanresa.cat)

 

 

contacte

Campus Professional UManresa
Avinguda Bases de Manresa, 1
08242 Manresa
93 875 73 88
campusprofessional@umanresa.cat