Andreu
Palacios
Bosch

Tècnic Superior en Pròtesis Dentals
Tècnic en pròtesis dental en un laboratori des del 2002

Andreu Palacios Bosch