Anna
González
Fernández

Diplomada en Infermeria.
Màster Oficial de Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’idiomes. Especialitat Salut.
Docent a cicles formatius des de 2010

Anna González Fernández