Beques UManresa-FUB

Convocatòria de beques. Curs 2020-2021

Beques UManresa - La Caixa

 

L’Obra Social “La Caixa” i la Fundació Universitària del Bages doten un fons de beques que es destinen a reduir l’import de la matrícula de les persones beneficiàries i que es descompten de la matrícula del curs. En la seva atorgació es tenen en compte criteris d'expedient acadèmic i de renda familiar.

 

Dotació de cada beca: 1.000€

 

- Bases de la convocatòria 20-21 [>]

- Formulari de sol·licitud [>]

 

Pràctiques extracurriculars

 

El Campus Manresa de la UVic-UCC posa a disposició dels estudiants matriculats als estudis de grau la possibilitat de desenvolupar pràctiques extracurriculars en els serveis, unitats, centres o grups de recerca de la institució. En la seva atorgació es tenen en compte criteris d'adequació al perfil formatiu i d'expedient acadèmic.

 

Dotació de cada beca: entre 2.000€ i 2.500€

 

- Pràctiques extracurriculars Facultat Ciències de la Salut [>]

- Pràctiques extracurriculars Educació Infantil [>]

- Pràctiques extracurriculars ADE [>]

- Formulari de sol·licitud [>]

Beques Talent Socials

 

La Facultat de Ciències Socials de Manresa (UVic-UCC) beca amb un 40% de descompte en la matrícula de primer curs a estudiants que accedeixin als estudis d'ADE o de Mestre d'Educació Infantil amb una nota superior a 7 (si provenen de batxillerat) o un 8 (si hi accedeixen des d'un CFGS).

 

- Bases de la convocatòria 20-21 [>]

Formulari de sol·licitud [>]

Beca - salari del programa Prèmium

 

El programa Prèmium del grau en ADE inclou pràctiques remunerades en empreses. Els alumnes que participen al programa reben una assignació econòmica (mínim 6€/hora), per la seva estada formativa en una empresa, amb alta a la Seguretat Social d'acord amb la normativa vigent. Poden participar en aquest programa de pràctiques a partir de 2n curs.

 

Beques de mobilitat

 

Els estudiants que participen als programes de mobilitat de la universitat, disposen d'ajuts per fer front a les despeses de l'estada a l'estranger.

 

- Ajuts Erasmus Estudi [>]

- Ajuts Programa propi [>]

Beques públiques

 

Els estudiants d’UManresa poden sol·licitar diferents ajuts a l’estudi de les administracions públiques, sempre que reuneixin els requisits de cada convocatòria:

 

- Beques del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport [>]

- Beques del govern autonòmic del País Basc [>]

Ajuts APA - Ajuts per a estudiants universitaris/àries de les comarques de l'àmbit de l'Alt Pirineu, la Vall d'Aran i el Solsonès [>]


altres ajuts

Beca Social Modolell-Calderó

 

Convocatòria de beques destinades a estudiants matriculats a la UVic-UCC i empadronats a la comarca d’Osona que, per motius econòmics, socials o familiars es trobin en una situació econòmica vulnerable que no els permeti assumir el cost de la matrícula. Es convoquen 12 beques de 2.000 € destinades als estudiants matriculats al 1r curs d’un grau oficial impartit i coordinat per la UVic-UCC el curs acadèmic 2019-2020.

 

Documents

- Convocatòria de la Beca Social Modolell-Calderó [>]

- Formulari de sol·licitud de la Beca Social Modolell-Calderó [>]

 

S’ha de presentar la sol·licitud degudament emplenada juntament amb la documentació requerida a l’Àrea de Gestió Acadèmica en els terminis establerts i en l’horari d’atenció al públic. El període de presentació de la sol·licitud és des del dia 1 d’octubre fins al 31 d’octubre de 2019.

 

Beca Fundació Corachan

 

Les beques per a graduats d'Infermeria de la Fundació Corachan són beques de formació de fins a 4.000 € per cursar estudis de postgrau. S'ha de sol·licitar a la secretaria dels estudis d'Infermeria, enviant el formulari de sol·licitud al correu mcastro@umanresa.cat dins dels dos mesos següents a la finalització dels estudis. Més informació [>]  

 

Documents

- Formulari de sol·licitud de la Beca Fundació Corachan [>]