beques UManresa-FUB

Els estudiants d’UManresa poden sol·licitar diferents ajuts a l’estudi de les administracions públiques, sempre que reuneixin els requisits de cada convocatòria:

 

- Beques del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport [>]

- Beques del govern autonòmic del País Basc [>]

- Ajuts APA - Ajuts per a estudiants universitaris/àries de les comarques de l'àmbit de l'Alt Pirineu, la Vall d'Aran i el Solsonès [>]

 

A més, UManresa compta amb diferents programes d'ajut a l'estudi per facilitar l'accés als estudis universitaris dels estudiants amb pocs recursos econòmics i bons expedients acadèmics.

Beques UManresa de col·laboració

Beques de col·laboració. Els beneficiaris han de realitzar 200 hores en tasques de suport en departaments o institucions vinculades a la universitat, al llarg del curs acadèmic i estan dotades amb 1.500€ cadascuna. També inclou 3 beques de col•laboració amb la Biblioteca del Campus Universitari de Manresa (BCUM) i amb l'Escola de Formació Contínua d’UManresa, per un període de 400 hores i un import de 3.000€ cadascuna. Aquestes beques es destinen a reduir l'import de la matrícula. En l'adjudicació es tenen en compte criteris econòmics i acadèmics.

Beques UManresa - La Caixa

15 beques solidàries. Els beneficiaris han de realitzar 270 hores de serveis de suport a activitats i/o projectes socials, al llarg del curs acadèmic. Estan dotades amb 2.000€ cadascuna, que es destinen a reduir l'import de la matrícula. En l'adjudicació, es tenen en compte criteris econòmics, acadèmics i també de discapacitat física.

Beca - salari del programa Prèmium

El programa Prèmium del grau en ADE inclou 12 mesos de pràctiques remunerades en empreses. Els alumnes que participen en el programa reben una assignació de 1.500€ per curs, durant els dos darrers cursos, per la seva estada formativa en una empresa. Aquesta beca-salari es destina a reduir l'import de la matrícula.

Convocatòria de beques. Curs 2018-2019

 

Descarregueu-vos les bases de la convocatòria de beques per al curs 2018-2019:

 

- Beques UManresa-FUB per a estudiants de nou accés [>]

- Beques UManresa-FUB per a estudiants d'altres cursos (2a convocatòria) [>]

- Beques UManresa-FUB - La Caixa [>]

 

Formulari de sol·licitud de beques:

 

- Formulari de sol·licitud [>]

 

altres ajuts

Préstec Màster Erasmus+ de La Caixa

Préstec sense aval per cursar un màster en qualsevol país europeu. Es comença a pagar un any després d'haver acabat els estudis. Més informació [>]

 

Beca Social Modolell-Calderó

Resum de requisits per optar a una de les 12 beques de 2000 euros per curs:

- Iniciar estudis universitaris aquest curs 2018-2019.

- Tenir el domicili familiar a la comarca d’Osona i estar empadronat com a mínim els tres anys previs a la sol·licitud de la beca.

- Tenir un màxim de 30 anys.

- No estar en possessió d’un títol universitari del mateix nivell o superior.

- Topalls econòmics.

 

Documents

- Convocatòria de la Beca Social Modolell-Calderó [>]

- Formulari de sol·licitud de la Beca Social Modolell-Calderó [>]

 

Per sol·licitar la beca cal enviar el formulari al correu electrònic secretariaacademica@umanresa.cat abans del 15 de novembre de 2018.