certificacions

CERTIFICACIÓ DEL SERVEI D'IDIOMES
El Servei d'Idiomes de la FUB expedirà, en finalitzar el curs, una certificació acadèmica on constarà el nivell assolit, la qualificació obtinguda i el nombre d'hores del curs. L'expedició d'aquesta certificació és gratuïta.

 

CERTIFICACIÓ DEL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Alguns cursos del Servei d'Idiomes són reconeguts pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya com a formació permanent del professorat. En finalitzar el curs, es tramiten les certificacions per als alumnes que han superat el curs.

 

CERTIFICATS EXTERNS OFICIALS
Els alumnes del Servei d'Idiomes de la FUB poden presentar-se a diferents exàmens per a obtenir titulacions reconegudes a nivell internacional.

University of Cambridge:
-Bulats [>]

El Servei d'Idiomes organitza convocatòries d'aquests exàmens a les instal·lacions de la pròpia FUB amb una freqüència bianual.
-First Certificate in English (FCE) [>]
-Certificate in Advanced English (CAE) [>]