Convocatòria de places de professorat

Curs acadèmic 2017-2018. Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, Campus de Manresa.

Es convoquen places de professorat col·laborador per a impartir les matèries següents:

PROFESSORAT PER A LA FACULTAT DE CIÈNCIES DE LA SALUT DE MANRESA (REF.01)

Matèria

Titulació requerida

Anatomia humana

Doctor/a acreditat/da en l'àmbit de les Ciències de la Salut amb formació específica en Anatomia

Anatomia i fisiologia dels òrgans de la parla i l’audició (Consultors per a formació semipresencial)

Doctor/a acreditat/da en Logopèdia o Foniatria amb experiència docent semipresencial o virtual

Bioestadística

Doctor/a acreditat/da en l’àmbit de la Bioestadística

Bioètica

Doctor/a acreditat/da en l'àmbit de les Ciències de la Salut o Ciències Socials amb formació específica en Bioètica

Dermatologia

Doctor/a acreditat/da en Medicina

Educació per la salut i programes d'intervenció comunitària

Doctor/a acreditat/da en Infermeria o professionals d'altres disciplines afins a aquests àmbits

Educació vocal (Consultors per a formació semipresencial)

Doctor/a acreditat/da en Logopèdia amb experiència docent semipresencial o virtual

Farmacologia

Doctor/a acreditat/da en l'àmbit de les Ciències de la Salut (preferiblement en Farmàcia o Medicina)

Física Acústica (Consultors per a formació semipresencial)

Doctor/a acreditat/da en Lingüística o Logopèdia amb experiència docent semipresencial o virtual

Fisioteràpia del Sistema Musculoesquelètic

Doctor/a acreditat/da en Fisioteràpia amb formació específica en Teràpia Manual

Fisioteràpia en Pediatria

Doctor/a acreditat/da en Fisioteràpia amb formació específica en Fisioteràpia Pediàtrica

Histologia humana

Doctor/a acreditat/da en l'àmbit de les Ciències de la Salut (preferiblement metges o biòlegs)

Microbiologia

Doctor/a acreditat/da en l'àmbit de les Ciències de la Salut (preferiblement metges o biòlegs)

Patologia podològica (exploració i patologia biomecànica de genoll i maluc)

Doctor/a acreditat/da en l'àmbit de les Ciències de la Salut amb formació específica en Podologia

Salut Pública

Doctor/a acreditat/da en l'àmbit de les Ciències de la Salut amb formació específica en Salut Pública

Salut Pública (Consultors per a formació semipresencial)

Doctor/a acreditat/da en l'àmbit de les Ciències de la Salut amb formació específica en Salut Pública amb experiència docent semipresencial o virtual

Anglès tècnic

Doctor/a acreditat/da en Traducció i Interpretació o Filologia Anglogermànica

Es valorarà l'experiència assistencial i l'experiència docent universitària. També es convoquen places per a aquells perfils de professorat doctor i acreditat dels àmbits específics de la infermeria, la fisioteràpia, la logopèdia i la podologia.

PROFESSORAT PER AL GRAU D’EDUCACIÓ INFANTIL DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES SOCIALS DE MANRESA (REF. 02)

Matèria

Titulació requerida

Didàctiques

Per a totes les matèries es requereix titulació de Doctor/a acreditat/da, experiència docent a la universitat i experiència professional i/o docent en Educació Infantil

Educació

Infància i salut

Pedagogia

Sociologia

Anglès

També es convoquen places per a aquells perfils de professorat doctor i acreditat amb experiència en recerca en l'àmbit específic de l'Educació Infantil.

PROFESSORAT PER ALS ESTUDIS D’ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D’EMPRESES DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES SOCIALS DE MANRESA (REF. 03)

Matèria

Titulació requerida

Economia internacional

Doctor/a acreditat/da en l'àmbit de l'economia

Emprenedoria

Doctor/a acreditat/da en l'àmbit d'empresa

Mètodes quantitatius

Doctor/a acreditat/da en l'àmbit d'empresa i/o estadística

També es convoquen places per a aquells perfils de professorat doctor i acreditat amb experiència en recerca en l'àmbit específic dels estudis d'Empresa, Economia o Dret.

PROFESSORAT PER AL SERVEI D’IDIOMES (REF. 04)

Matèria

Titulació requerida

Alemany

Titulació universitària en Filologia o Traducció i interpretació. Experiència docent, especialment en l'àmbit universitari. Experiència en la preparació d'exàmens oficials. Es valorarà la titulació de Doctor/a

Anglès

Francès

PROFESSORAT PER ALS ESTUDIS DE CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR EN TÈCNIC EN PROTÈSICS DENTALS (REF. 05)

Matèria

Titulació requerida

Disseny funcional de pròtesis

Per a totes les matèries es requereix titulació de Graduat/Llicenciat en Odontologia amb Màster de formació del professorat o CAP

Pròtesis sobre implants

Pròtesis dentals

Restauracions i recobriments estètics

S'accepten altres titulacions de l'àmbit de la salut (infermeria, medicina, biologia, etc.) sempre que disposin dels coneixements per impartir l'assignatura i del màster de formació del professorat o CAP (Certificat d'Aptitud Pedagògica). Molt valorable alt coneixement/domini en CAD/CAM.

No es tindrà en compte el currículum que no compleixi amb la titulació requerida. Les persones interessades hauran de presentar una instància, indicant la referència, i un currículum amb fotografia abans del 12 de maig de 2017 a: Fundació Universitària del Bages (FUB), Av. Universitària, 4-6 de Manresa o a l’adreça de correu-e convocatoria@umanresa.cat. Podeu sol·licitar la instància al Punt d’Atenció de la FUB o descarregar-la a través del següent enllaç:

 

Instància convocatòria de professorat [>]