Curs monogràfic de conversa en anglès

Modalitat: Presencial.  

 

Durada: 15 hores.

 

Presentació: Els objectius d’aquest curs se centren a ajudar els alumnes a millorar la seva competència oral en llengua anglesa i fomentar la seva autonomia comunicativa. El curs està orientat a ajudar els participants a ampliar la seva base de vocabulari, adquirir fluïdesa, millorar la pronunciació i l’entonació i practicar estructures necessàries per poder utilitzar la llengua estrangera en situacions quotidianes, socials i professionals.   

 

Destinataris: Aquests cursos van dirigits a tota la comunitat universitària (alumnat, professorat i personal d'administració i serveis) i al públic en general, major de 16 anys.

 

Requisits previs: Cal acreditar  un nivell mínim de B1 o bé realitzar una prova de nivell que permeti matricular-vos al curs escollit. Podeu fer la prova de manera gratuïta. Prova de nivell d'anglès [>]  
 

Sistema d'avaluació: El sistema d'avaluació té en compte el progrés de l’alumne durant el curs i també l’assoliment dels objectius marcat en el programa. Per tal de superar el curs és imprescindible l’assistència a les classes (com a mínim a un 80% de les sessions, en conformitat amb la política d’assistència del Servei d’Idiomes).

 

Calendari: Del 10 al 14 de juliol de 2017.  

 

Horari: De dilluns a divendres, de 10.00 a 13.00 hores.  

 

Preu: 135€.  

 

Lloc: Servei d'Idiomes UManresa.  

 

Matrícula: El procés de matrícula es realitza en línia. El període matrícula és del 24 d’abril al 23 de juny de 2017.

 

Certificació: L'alumne que superi satisfactòriament el curs obtindrà un certificat d’assistència. L'expedició d'aquesta acreditació és gratuïta. Aquest curs està reconegut com a formació permanent del professorat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

 

 

Matrícula online

 

Per matricular-te necessites un NIU (Número d'Identificació Universitària).

Inscripció amb NIU

Si ets estudiant d'UManresa i recordes
el teu NIU i contrasenya.

Inscripció sense NIU

Si no ets estudiant d'UManresa o no
recordes el teu NIU i contrasenya.