Diploma en Habilitats directives en la Gestió d'entitats de l'Economia Social

L’economia social a Catalunya aglutina a més de 7.400 organitzacions, unes 140.000 persones hi treballen i té una base social de 2.5 milions de persones (socis, cooperativistes, socis d’entitats, mutualistes...) i suposa una facturació de més de 7.800 milions d’euros.

 

Diverses són les seves tipologies (associacions, fundacions, cooperatives, societats laborals, centres especials de treball, empreses d’inserció...) i actuen en camps tan diversos com el medi ambient, la cultura, el lleure, la joventut, les activitats socials, la lluita contra la pobresa i l’exclusió, la cooperació internacional.

 

En conseqüència, aquest programa es configura especialment per atendre les necessitats del dia a dia d’aquestes entitats, fent especial èmfasi en el desenvolupament d’habilitats directives per resoldre les situacions que els participants es
puguin trobar en el desenvolupament de la seva tasca directiva en les seves organitzacions.

 

Fundació Antigues Caixes Catalanes

Gestió associacions

Informació general

DURADA

El programa té una durada de 75 hores, amb 60 hores presencials i 15 hores vinculades a un projecte d’acció directiva tutoritzat.
___
CALENDARI
Del 8 de novembre de 2017 al 21 de febrer de 2018
8, 15, 22, 29 de novembre 2017
13, 20 de desembre 2017
10, 17, 24 de gener 2018
7, 14, 21 de febrer 2018
___
HORARI
Dimecres, de 9 a 14h. (tres dimecres al mes)
___
LLOC
Seu Barcelona, UVic-Universitat Central de Catalunya
Via Augusta, 123 - Barcelona
___
ACREDITACIÓ
Els participants que superin satisfactòriament els requisits acadèmics del programa tindran accés a un títol de Diploma de la Fundació Universitària del Bages, campus Manresa de la UVic-UCC.
Aquests crèdits seran reconeguts en possibles continuïtats del programa cap a títols de Postgrau o Màster.
___
NOMBRE DE PLACES
El nombre de places és de màxim 20 participants.

Objectius

• Formar i apoderar les persones que tenen encomanada la presa de decisions a les entitats.
• Posar en valor la tasca que les entitats de l’economia social duen a terme en l’actualitat.
• Acompanyar les entitats en un procés de millora contínua de la seva activitat a través d’una formació específica i de qualitat.
• Oferir una experiència formativa que permeti, d’una banda, compartir i reflexionar sobre aquelles situacions reals de dificultat que es puguin trobar i ajudar a resoldre-les de forma participativa, així com posar en comú bones pràctiques i casos d’èxit.

Programa

MÒDUL 1. La funció directiva i el tercer sector
• Característiques i tipologia d’entitats que el conformen.
• Perfil, rol i competències per a la direcció d’entitats al tercer sector
• Ètica, valors i responsabilitat social en els directius avui.
___
MÒDUL 2. Gestió i governança
• El funcionament de les Fundacions i Associacions. Missió, visió i valors.
• La participació i la presa de decisions a les Fundacions i Associacions.
• Contextos organitzatius favorables a la presa de decisions.
___
MÒDUL 3. Gestió de la captació de fons
• El fundraising i l’art de demanar.
• El fundraiser, empreses i formacions especialitzades. L’AEF.
• Sensibilització i tècniques de captació de fons
___
MÒDUL 4. Lideratge estratègic en temps de canvi
• Gestió estratègica.
• Visió i perspectiva de l’entorn.
• Lideratge i processos de canvi a les entitats. Implementació.
• Polítiques d’aliances i col·laboració públicprivada. Relationship.
• Planificació estratègica.
• Anàlisi de problemes i presa de decisions.
___
MÒDUL 5. La comunicació integral
• Què ens fa únics com a entitat? Com ens volem projectar? El pla de comunicació.
• Tot comunica, però com comunicar de manera eficient?
• De l’experiència s’aprèn. Trucs per a una bona comunicació.
• Una comunicació, una nova oportunitat; la importància d’innovar.
• Comunicació, impacte i influència.
• Entrenament d’entrevistes i converses difícils.
• Tècniques de negociació positiva.
• Gestió i prevenció de conflictes amb l’equip i amb stakeholders.
• Presentacions d’impacte a les organitzacions.
• La gestió de conflictes.
___
MÒDUL 6. La gestió dels equips
• Anàlisi de l’equip.
• Delegació estratègica.
• Gestió del talent divers.
• Gestió del compromís. Del compromís a la passió.
• Desenvolupament d’equips d’alt rendiment.
___
MÒDUL 7. Projecte d’acció directiva.

Professorat

COORDINACIÓ

• José Luis Buenache
___
PROFESSORAT

La funció directiva i el tercer sector
• Rafel Audivert
• Pau Vidal
___
Gestió i governança
• Sònia Fuertes
• José Luis Buenache
___
Gestió de la captació de fons.
• Sílvia Bueso
• Sor Lucía Caram
___
Lideratge estratègic en temps de canvi.
• Mavi Rojo
• Miquel Rodríguez
___
La comunicació integral.
• Belén Latorre
• Enric Bastardas
___
La gestió dels equips
• Laura Raulet
• Jordi Simon

preu i programa de beques

 

Preu del programa: 700€
Beca FACC: 560€
Total import a pagar per l’alumne/a: 140€

 

És imprescindible, un cop realitzada la inscripció, enviar el formulari de sol·licitud per correu electrònic a fundacio@fcaixescatalanes.cat  per tal de gestionar la beca FACC. Consulta les condicions del Programa Beques FACC [>]

 

Les sol·licituds sempre s’han de realitzar abans del dia 27 d'octubre de 2017 o fins esgotar-les.

 

 

Matrícula online
Si no ets estudiant d'UManresa o no recordes el teu NIU i contrasenya
Si ets estudiant d'UManresa i recordes el teu NIU i contrasenya
Més informació

més informació i contacte

Centre Internacional de Formació Contínua
Av. Universitària, 4-6
08242 Manresa (Barcelona)
T. (+34) 93 875 73 48
infofc@umanresa.cat

 

El Centre Internacional de Formació Contínua d'UManresa es reserva el dret d’anul·lar el programa si la quantitat d’inscripcions no és suficient per a la seva realització. En aquest cas es comunicarà als participants per tal de procedir a efectuar el retorn del pagament.