Erasmus estudi

El programa Erasmus+ possibilita cursar part dels Estudis en els quals s'està matriculat en universitats de la Unió europea on la institució té un conveni signat, per un període de tres o cinc mesos. Actualment mobilitza més de 4 milions d’estudiants d’institucions de la Unió Europea mitjançant l’establiment de convenis bilaterals. El principal objectiu del programa Erasmus+ és millorar les qualificacions i l’ocupabilitat dels participants, tot  modernitzant l’educació, la formació i el treball dels joves europeus.

 

CONDICIONS I NORMATIVA

 

- Estar matriculat a la FUB
- Haver superat, en el moment de sortida, el nombre de crèdits equivalents a primer curs del grau
- Tenir nacionalitat d'un estat de la Unió Europea
- L'import dels ajuts varia cada any i es publica oficialment abans de cada convocatòria.
- A tots aquells estudiants que estigueu interessats en realitzar una estada d'intercanvi i no disposeu de cap certificat que acrediti el vostre nivell de llengua estrangera, us informem que heu de realitzar un examen que acrediti el vostre nivell de llengua.

 

Per a més informació poseu-vos en contacte amb el Servei d'Idiomes de la FUB a través del correu idiomes@umanresa.cat

 

DESTINACIONS

 

Estudis de Fisioteràpia

Estudis d'Infermeria

 

Estudis de Gestió d'empreses

Estudis d'Educació Infantil

 

Estudis de Logopèdia

Estudis de Podologia

 

BEQUES I AJUTS

 

Els estudiants han de complir els següents requisits per poder sol·licitar aquests ajuts:

- Haver obtingut una plaça de mobilitat Erasmus+ pel curs corresponent.

- Haver superat 60 crèdits ECTS, en el cas d'estudiants de grau, dels estudints que s'estiguin cursant.

- Per a l'ajut del MECD (Ministerio de Educación, Cultura i Deporte), acreditar un nivell B2 o equivalent de l'idioma en el qual s'imparteixi i es rebi la docència o s'efectuïn les pràctiques en el centre de destinació.

- Els estudiants estrangers no comunitaris hauran d'acreditar la condició de residents. Queden exclosos els estudiants que es trobin en situació d'estada o residència per estudis, d'acord amb el que disposa la Llei Orgànica 4/2000 d'11 de gener.

 

  PAÍS DE DESTINACIÓ IMPORTS 2016/2017

Grup 1

Països amb un cost de vida  més alt

Àustria, Dinamarca, Finlàndia, França, Itàlia, Irlanda, Liechtenstein, Noruega, Regne Unit, Suècia

300 €/mes

Grup 2

Països amb un cost de vida mig

Alemanya, Bèlgica, Croàcia, Eslovènia, Espanya, Grècia, Islàndia, Luxemburg, Països Baixos, Portugal, República Txeca, Turquia, Xipre

250 €/mes

Grup 3

Països amb un cost de vida inferior

Bulgària, Estònia, Letònia, Lituània, Hongria, Malta, Polònia, Romania, Eslovàquia, l'ex República Iugoslava de Macedònia

200 €/mes

 

Ajut FUB - UManresa: La FUB complementa els ajuts de mobilitat amb una beca nominal de 100€ per mes d'estada per a tots els estudiants que facin programa d'intercanvi Erasmus+.

 

Ajut Mobint (AGAUR): Ajuts a la mobilitat internacional de l'estudiant amb reconeixement acadèmic de les universitats de Catalunya, per tal de contribuir al finançament de les despeses que comporta la realització d'estudis en altres països. Consulta les bases i més informació al web de l'AGAUR.

 

DOCUMENTACIÓ

 

Els alumnes interessats a participar en un programa d’intercanvi Erasmus heu d’emplenar la sol·licitud i l’heu de lliurar al coordinador d’intercanvis dels vostres estudis. A l'apartat Documentació intercanvis de la vostra Intranet trobareu una presentació del programa Erasmus específica dels vostres estudis, així com tota la documentació requerida per al tràmit de la sol·licitud.

 

Per a qualsevol dubte o aclariment, podeu contactar el coordinador d’intercanvis dels vostres estudis o bé l’Àrea d’intercanvis de la FUB: Coco Vilaseca-Whitehead (cvilaseca@umanresa.cat) o bé Sílvia Mas (smas@umanresa.cat)