Amb l'objectiu de difondre l'esperit emprenedor i capacitar les persones en la creació d'idees i el procés emprenedor

Més informació a>