Ester
Cruz
Serrallonga

Llicenciada en Dret
Diplomada en Turisme
Màster Oficial de Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’idiomes. Especialitat Formació i Orientació Laboral

Ester Cruz Serrallonga