Formació de Curta Durada

Programa de Gestió i Desenvolupament Empresarial
Curs d'entrenament d'instructors en Simulació Clínica i Debriefing
Empresa
Simulació
Calendari: del 25 d'octubre al 9 de novembre de 2017