Formació de Curta Durada

cursos i jornades en l'àmbit d'Emergències

Emergències
Calendari: 23, 24, 25 de novembre de 2017
Calendari: del 12 al 16 de febrer de 2018 i del 14 al 18 de maig de 2018