Formació de Curta Durada

cursos i jornades de l'àmbit d'Emergències

Ventilació mecànica en medicina d'urgències
Curs d'Intoxicacions agudes en medicina d'urgències
Curs de Maneig de la via aèria i via aèria difícil a prehospitalària
Icones