Frank
Mortés
Toriella

Diplomat en TEFLA (Teaching English as a Foreign Language to Adults). University of Cambridge (Regne Unit)
Traductor homologat de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió
Professor del Servei d’Idiomes de la FUB-UMANRESA. Consultor d'editorials de material didàctic per a l'ensenyament d'idiomes