FUB gran

FUB +GRAN

FUB+GRAN és un programa universitari adreçat a persones preferiblement majors de 55 anys.

Ofereix cursos temàtics que ajudin a un millor coneixement i comprensió del món actual entre les persones grans. Al mateix temps, pretén generar, entre aquest col·lectiu, l'hàbit de dedicar unes hores setmanals a l'estudi i l'entrenament intel·lectual.

Comprendre el món d'avui

 

HORARI
dilluns i dimecres, de 17 a 19 hores.

 

PROGRAMA
El curs inclou 4 blocs:

 

  • Bloc 1: El nostre món. Globalització, desigualtats, injustícia social. La força dels mitjans de comunicació.
  • Bloc 2: Coneixement personal. La construcció social de la persona. Creixement personal. Gestió emocional.
  • Bloc 3: Relacions humanes. La família abans i ara. Nous models familiars. Les nostres relacions.
  • Bloc 4: Aprendre al llarg de la vida. Com aprenem. Conviure amb la tecnologia: internet, xarxes socials, qualitat en la recerca d’informació.

 

Per a més informació
consulta el següent enllaç [>]

 

Fes la teva inscripció <

Altres cursos

 

Per als alumnes de cursos anteriors, s’ofereixen altres propostes formatives d’extensió universitària:

 

Mosaic humanístic

 

Pensament i societat

Més informació [>]

Inscripcions [>]

 

Pel plaer d’aprendre

 

Saber i descobrir


COORDINACIÓ
Sílvia Mampel

 

DURADA
Tots els cursos es duran a terme d’octubre de 2016 a maig de 2017.

PREU, PAGAMENTS I DESCOMPTES
El preu total de cada curs és de 480€. Els pagaments es fan en tres terminis:

 

  • 90€, en formalitzar la inscripció
  • 195€, el desembre de 2016
  • 195€, el març de 2017

 

*El socis de la Coordinadora de Jubilats i Pensionistes de Manresa i els antics alumnes del programa (que hagin cursat un itinerari complet) tenen un 10% de descompte, que s’aplica en el preu de la inscripció.