Irene
Tort
Cots

Llicenciada en Filologia Anglesa. UAB
Màster oficial en estudis anglesos avançats: literatura i cultura. UAB
Professora del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
Consultora de la Universitat Oberta de Catalunya

Irene Tort Cots