M. Carme
Ribas
Ripoll

Llicenciada en Filologia anglesa. UB
Catedràtica de llengua anglesa de l'ensenyament secundari.