preinscripció i matrícula

informació per als alumnes de nou accés a UManresa

preinscripció

 

La preinscripció universitària s'ha de formalitzar per Internet a l'adreça https://accesuniversitat.gencat.cat del 19 al 20 de setembre de 2019.

 

Per accedir a la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, igual que les universitats públiques catalanes, cal fer la preinscripció mitjançant el portal accesuniversitat.gencat.cat  de la Generalitat de Catalunya en els terminis corresponents.

 

Totes les gestions relacionades amb la preinscripció, tràmits, revisar i actualitzar els processos, consulta de resultats, reclamacions, matrícula, entre d’altres, les hauràs de fer a través d’aquest portal.

 

Tutorial per realitzar la preinscripció universitària:

 

calendari convocatòria juny 2019

 

Termini Del 4 de juny a l'1 de juliol (tots dos inclosos)
Termini sol·licitud més grans de 45 anys Del 4 al 6 de juny (tots dos inclosos)
Matrícula PAP (excepte PAP graus en Educació infantil i Educació primària) Del 4 al 11 de juny (tots dos inclosos)
Publicació 1a assignació de places 11 de juliol
Tràmit “Assignació definitiva” Del 12 de juliol al 16 de juliol
Matrícula assignats en 1a preferència Del 15 al 18 de juliol
Publicació reclamacions que entren en 1a preferència i tràmit d’“Assignació definitiva” 17 de juliol
Matrícula reclamacions que entren en 1a preferència i tràmit d’“Assignació definitiva” 18 de juliol
Publicació 2a assignació de places 24 de juliol
Tràmit “Continuar en el procés de reassignació de places” Del 24 de juliol al 30 d'agost (tots dos inclosos)
Matrícula 2a assignació Del 25 al 29 de juliol*
Publicació 1a reassignació 3 de setembre
Matrícula 1a reassignació Del 5 al 6 de setembre
Publicació 2a reassignació 13 de setembre
Matrícula 2a reassignació 16 de setembre
Publicació 3a reassignació 19 de setembre
Matrícula 3a reassignació 20 de setembre

 

calendari convocatòria setembre 2019

 

Termini Del 19 al 20 de setembre (tots dos inclosos)
Matrícula PAP (excepte PAP graus en Educació infantil i Educació primària) Del 19 al 20 de setembre (tots dos inclosos)
Publicació assignació de places 26 de setembre
Matrícula assignats 27 de setembre
Publicació 1a reassignació de places 2 d'octubre

 

calendari convocatòria octubre 2019

 

Termini Del 2 al 4 d'octubre (tots dos inclosos)
Publicació assignació de places 9 d'octubre
Matrícula assignats 10 d'octubre

documentació necessària per a la matrícula

 

- Original i fotocòpia del document identificatiu (DNI, NIE o PASSAPORT).
- Document acreditatiu d'accés a la universitat (nota de les PAU o nota del Cicle Formatiu).
- Número de compte corrent bancari.
- Original i 2 fotocòpies del document acreditatiu en cas que siguis beneficiari d'exempcions o gratuïtats (família nombrosa especial, grau de discapacitat, matrícula d'honor).

 

tutories de matrícula
 

Durant els dies de matrícula es realitzen tutories obligatòries per als estudiants de nou accés a UManresa.

 

Estudis Hores Lloc
Fisioteràpia 9:30 i 11:30h Aula 101
Kinésithérapie 9h e 11h Salle 102
Podologia de 9h a 13h Despatx direcció (2a planta)
Infermeria 9h i 11:30h Aula 118
ADE 9:30h i 11h Aula 120
Educació Infantil 9h i 11h Aula 106

 

modalitats i terminis de pagament

 

A. Pagament únic per domiciliació bancària

 

B. Pagament total en quatre terminis per domiciliació bancària

 

> 1r pagament en el moment de la matrícula: 40%  de la matrícula + taxes
> 2n pagament novembre 2019: 20% de la matrícula
> 3r pagament gener 2020: 20% de la matrícula
> 4t pagament març 2020: 20% de la matrícula

 

* Matrícula de febrer
> 1r pagament en el moment de la matrícula
> 2n pagament al mes d'abril

 

C. Pagament de la matrícula i preu curs diferit mitjançant crèdit bancari

> Crèdit de CaixaBank

> Crèdit de BBVA CX

> Crèdit de Banc Sabadell

> Crèdit de Caixa d'Enginyers

 

Caldrà presentar en tots els casos el document de domiciliació bancària.

És condició indispensable de la validesa de la matrícula el pagament corresponent a la prestació, servei o activitats descrits al full de matrícula. Si el pagament es fa fraccionadament, l’obligació estarà totalment satisfeta quan s’hagin efectuat tots i cadascun dels pagaments. En tots els casos, serà imprescindible l'abonament de qualsevol rebut pendent com a condició prèvia per a la formalització de la nova matrícula i/o per a la sol•licitud de qualsevol servei acadèmic (certificats, títols, trasllats, etc).