Preinscripció i matrícula

Informació per als alumnes de nou accés a UManresa

Preinscripció

 

La preinscripció universitària per accedir a un dels graus del campus Manresa de la UVic-UCC es fa online a través del portal d'accés a la universitat de la Generalitat de Catalunya.

 

La preinscripció de setembre tindrà lloc els dies 8 i 9 d’octubre de 2020.

 

Totes les gestions relacionades amb la preinscripció, tràmits, revisar i actualitzar els processos, consulta de resultats, reclamacions, matrícula, entre d’altres, les hauràs de fer a través d’aquest portal.

 

Per a més informació consulta el tutorial per fer la preinscripció universitària en 3 passos:

 

Tutorial preinscripció universitària [>]

 

Matrícula

 

2a assignació - Places publicades el 18 de setembre de 2020

 

del 21 al 23 de setembre de 2020, de les 9 a les 14h

Matrícula per a les places de la 2a assignació
 

 

 

Assignació de setembre - Places publicades el 16 d'octubre de 2020

 

19 i 20 d'octubre de 2020

Matrícula per les places de l'assignació de setembre

Calendari 2020

 

Publicació 1a reassignació

29 de setembre de 2020

 

Matrícula 1a reassignació

30 de setembre i 1 d’octubre de 2020

 

Publicació 2a reassignació

6 d’octubre de 2020

 

Matrícula 2a reassignació

7 d’octubre de 2020

 

Preinscripció convocatòria setembre 2020

8 i 9 d'octubre de 2020

 

Publicació assignació de places

16 d'octubre de 2020

 

Matrícula assignats

19 i 20 d'octubre de 2020

 

Publicació 1a reassignació de places

22 d'octubre de 2020

Documentació necessària per a la matrícula

 

- Original i fotocòpia de DNI, NIE o passaport
- Document acreditatiu d’accés a la Universitat (nota de les PAU o nota del Cicle Formatiu)
- Número de compte corrent bancari
- Original i fotocòpia del document acreditatiu en cas que siguis beneficiari d’exempcions o gratuïtats (família nombrosa especial, grau de discapacitat, matrícula d’honor)

 

Modalitats i terminis de pagament

 

A. Pagament únic per domiciliació bancària

 

B. Pagament total en cinc terminis per domiciliació bancària

> 1r pagament en el moment de la matrícula: 30% de la matrícula + despeses de gestió (125€) + assegurança (36,12€)
> 2n pagament octubre 2020: 25% de la matrícula
> 3r pagament desembre 2020: 15% de la matrícula
> 4t pagament febrer 2021: 15% de la matrícula
> 5è pagament abril 2021: 15% de la matrícula

 

* Matrícula de febrer
> 1r pagament en el moment de la matrícula
> 2n pagament al mes d'abril

 

C. Pagament de la matrícula i preu curs diferit mitjançant crèdit bancari

> Crèdit de CaixaBank

> Crèdit de BBVA

> Crèdit de Banc Sabadell

> Crèdit de Caixa d'Enginyers

 

Caldrà presentar en tots els casos el document de domiciliació bancària.

És condició indispensable de la validesa de la matrícula el pagament corresponent a la prestació, servei o activitats descrits al full de matrícula. Si el pagament es fa fraccionadament, l’obligació estarà totalment satisfeta quan s’hagin efectuat tots i cadascun dels pagaments. En tots els casos, serà imprescindible l'abonament de qualsevol rebut pendent com a condició prèvia per a la formalització de la nova matrícula i/o per a la sol•licitud de qualsevol servei acadèmic (certificats, títols, trasllats, etc).