preinscripció i matrícula

informació per als alumnes de nou accés a UManresa

preinscripció

 

La preinscripció universitària s'ha de formalitzar per Internet a l'adreça https://accesuniversitat.gencat.cat.

 

Per accedir a la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, igual que les universitats públiques catalanes, cal fer la preinscripció mitjançant el portal accesuniversitat.gencat.cat  de la Generalitat de Catalunya en els terminis corresponents.

 

Totes les gestions relacionades amb la preinscripció, tràmits, revisar i actualitzar els processos, consulta de resultats, reclamacions, matrícula, entre d’altres, les hauràs de fer a través d’aquest portal.

 

Tutorial per realitzar la preinscripció universitària:

 

Calendari convocatòria de juny 2019

Termini - Del 4 de juny a l'1 de juliol (tots dos inclosos)
Termini sol·licitud més grans de 45 anys - Del 4 al 6 de juny (tots dos inclosos)
Matrícula PAP (excepte PAP graus en Educació infantil i Educació primària) - Del 4 al 11 de juny (tots dos inclosos)
Publicació 1a assignació de places - 11 de juliol
Tràmit “Assignació definitiva” - Del 12 de juliol al 16 de juliol
Matrícula assignats en 1a preferència - Del 15 al 18 de juliol
Publicació reclamacions que entren en 1a preferència i tràmit d’“Assignació definitiva” - 17 de juliol
Matrícula reclamacions que entren en 1a preferència i tràmit d’“Assignació definitiva” - 18 de juliol
Publicació 2a assignació de places - 24 de juliol
Tràmit “Continuar en el procés de reassignació de places” - Del 24 de juliol al 30 d'agost (tots dos inclosos)
Matrícula 2a assignació - Del 25 al 29 de juliol*
Publicació 1a reassignació - 3 de setembre
Matrícula 1a reassignació - Del 5 al 6 de setembre
Publicació 2a reassignació - 13 de setembre
Matrícula 2a reassignació - 16 de setembre
Publicació 3a reassignació - 19 de setembre
Matrícula 3a reassignació - 20 de setembre

documentació necessària per a la matrícula

 

- Original i fotocòpia del document identificatiu (DNI, NIE o PASSAPORT).
- Document acreditatiu d'accés a la universitat (nota de les PAU o nota del Cicle Formatiu).
- Número de compte corrent bancari.
- Original i 2 fotocòpies del document acreditatiu en cas que siguis beneficiari d'exempcions o gratuïtats (família nombrosa especial, grau de discapacitat, matrícula d'honor).
 

modalitats i terminis de pagament

 

A. Pagament únic per domiciliació bancària

 

B. Pagament total en quatre terminis per domiciliació bancària

 

> 1r pagament en el moment de la matrícula: 40%  de la matrícula + taxes
> 2n pagament novembre 2018: 20% de la matrícula
> 3r pagament gener 2019: 20% de la matrícula
> 4t pagament març 2019: 20% de la matrícula

 

* Matrícula de febrer
> 1r pagament en el moment de la matrícula
> 2n pagament al mes d'abril

 

C. Pagament de la matrícula i preu curs diferit mitjançant crèdit bancari

> Crèdit de CaixaBank

> Crèdit de BBVA CX

> Crèdit de Banc Sabadell

 

Caldrà presentar en tots els casos el document de domiciliació bancària.

És condició indispensable de la validesa de la matrícula el pagament corresponent a la prestació, servei o activitats descrits al full de matrícula. Si el pagament es fa fraccionadament, l’obligació estarà totalment satisfeta quan s’hagin efectuat tots i cadascun dels pagaments. En tots els casos, serà imprescindible l'abonament de qualsevol rebut pendent com a condició prèvia per a la formalització de la nova matrícula i/o per a la sol•licitud de qualsevol servei acadèmic (certificats, títols, trasllats, etc).