Preinscripció i matrícula de Formació Contínua

Preinscripció i reserva de plaça

 

La preinscripció s’ha de formalitzar per internet a l’adreça www.umanresa.cat

 

Documentació necessària per a la preinscripció

 

  • Fotocòpia document identificatiu (DNI, NIE o passaport)
  • Fotocòpia del títol universitari (en cas de no disposar del títol, cal indicar el motiu en el correu electrònic).
  • Currículum vitae.

Matrícula

 

Un cop admesos al Campus Manresa de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, haureu de formalitzar la matrícula a través de la pàgina web.

 

Documentació necessària per a la matrícula

 

  • Fotocòpia document identificatiu (DNI, NIE o Passaport)
  • Fotocòpia títol universitari compulsat
  • Document SEPA (número de compte corrent bancari).

 

Documentació necessària pels estrangers

 

  • Països fora de l’estat espanyol dins de la Unió Europea: presentar documents oficials i, si cal, legalitzats i acompanyats de la corresponent traducció jurada.
  • Països que han subscrit el Conveni de l'Haia: presentar documents amb la legalització única o postil·la, i la signatura, del país on s’ha expedit el document.
  • Països no contemplats anteriorment: presentar documents legalitzats per via diplomàtica.

 

Veure apartat Legalització documentació estrangers.