Preus CFGS

Preu CFGS Educació infantil

 

 El preu total del primer curs del CFGS d’Educació infantil és de 3.650€.

 

 Els sistemes de pagament són:

 

> Pagament únic (descompte de l'1% - 3.611,52€)

> Pagament en quotes mensuals: un primer pagament en el moment de la formalització de matrícula de 477€ i la resta, repartit en 10 quotes mensuals de 317€, de setembre a juny.

 

CFGS Taxa de gestió acadèmica Assegurança   Mensualitat
Educació infantil  125€    35€       317€ / mes

 

La formalització de la matrícula inclou: taxa de gestió acadèmica + assegurança + mensualitat. Aquesta 1a mensualitat serà retornada en cas que l’estudiant es doni de baixa abans d’iniciar el cicle formatiu, el 12 de setembre de 2019. La Taxa de Gestió Acadèmica i assegurances no seran retornades en cap cas.


Preu CFGS Administració i Finances – gestió esportiva

 

 El preu total del primer curs del CFGS d’Administració i Finances és de 3.597€.

 

 Els sistemes de pagament són:

 

> Pagament únic (descompte de l'1% - 3.561€)

> Pagament en quotes mensuals: un primer pagament en el moment de la formalització de matrícula de 487€ i la resta, repartit en 10 quotes mensuals de 312€, de setembre a juny.

 

CFGS Taxa de gestió acadèmica Assegurança Mensualitat
Administració i finances (Gestió esportiva) 125€ 35€ 312€ / mes

 

La formalització de la matrícula inclou: taxa de gestió acadèmica + assegurança + mensualitat. Aquesta 1a mensualitat serà retornada en cas que l’estudiant es doni de baixa abans d’iniciar el cicle formatiu, el 12 de setembre de 2019. La Taxa de Gestió Acadèmica i assegurances no seran retornades en cap cas.


Preu CFGS Pròtesis dentals

 

 El preu total del primer curs del CFGS de Pròtesis dentals és de 4.850€.

 

 Els sistemes de pagament són:

 

> Pagament únic (descompte de l'1% - 4.801,5€)

> Pagament en quotes mensuals: un primer pagament en el moment de la formalització de matrícula de 586€ i la resta, repartit en 10 quotes mensuals de 426€, de setembre a juny.

 

CFGS Taxa de gestió acadèmica Assegurança Mensualitat
Pròtesis dentals 125€ 35€ 426€ /mes

 

La formalització de la matrícula inclou: taxa de gestió acadèmica + assegurança + mensualitat. Aquesta 1a mensualitat serà retornada en cas que l’estudiant es doni de baixa abans d’iniciar el cicle formatiu, el 12 de setembre de 2019. La Taxa de Gestió Acadèmica i assegurances no seran retornades en cap cas.