preus

Grau Preu del primer curs complet Preu del crèdit
LOGOPÈDIA (semipresencial) 5.195€ 84,25€

 

 

 

Aquest import inclou el cost de 60 crèdits i les taxes de gestió acadèmica.

 

modalitats i terminis de pagament

 

A. Pagament únic per domiciliació bancària.

 

B. 1 - Pagament total en quatre terminis per domiciliació bancària:

> 1r pagament en el moment de la matrícula: 40% de la matrícula + taxes
> 2n pagament novembre 2019: 20% de la matrícula
> 3r pagament gener 2020: 20% de la matrícula
> 4t pagament març 2020: 20% de la matrícula

 

     2 - Pagament total en dos terminis pels alumnes que es matriculen de nou accés per iniciar classes el mes de febrer:

> 1r pagament en el moment de la matrícula: 60% de la matrícula
> 2n pagament del 40% restant el mes de març

 

C. Pagament de la matrícula i preu curs diferit mitjançant crèdit bancari

> Crèdit de CaixaBank

> Crèdit de BBVA

> Crèdit de Banc Sabadell

> Crèdit de Caixa d'Enginyers

 

Caldrà presentar en tots els casos el document de domiciliació bancària.