El professor de la Facultat de Ciències de la Salut d’UManresa, Albert Espelt, publica dos articles en revistes científiques sobre consum de drogues i alcohol

El professor del Grau en Fisioteràpia de la Facultat de Ciències de la Salut del Campus Manresa de la UVic-UCC, Albert Espelt,  ha publicat, juntament amb altres investigadors, dos articles científics en revistes especialitzades, concretament a la International Journal of Drug Policy i a la BMJ Open. En la primera hi ha publicat l’article titulat “The impact of harm reduction programs and Police interventions on the number of syringes collected from públic spaces. A time series analysis in Barcelona, 2004-2014”. L’article fa referència a un estudi que analitza l’efecte positiu de l’obertura de centres de reducció de danys i de la intervenció policial en l’abandonament al carrer de xeringues utilitzades per persones que consumeixen drogues. L’article de BMJ Open, titulat ‘Development and evaluation of the OHCITIES instrument: assessing alcohol urban environaments in the Heart Healthy Hoods project”,  fa referència a  un estudi per validar l’instrument de mesura OHCITIES que analitza  la relació entre l’ambient i el consum de drogues en els entorns urbans.  

El professor de la Facultat de Ciències de la Salut d’UManresa, Albert Espelt, publica dos articles en revistes científiques sobre consum de drogues i alcohol