Programa de mentors

Què és el programa de mentors?

L’objectiu del programa de mentors és ajudar els estudiants de fora de Catalunya (Erasmus, Sicue, alumnes de grau internacionals) que fan una estada al nostre centre universitari a orientar-se, integrar-se i conèixer millor el campus i la ciutat. La idea és, però, que les dues parts en surtin beneficiades, ja que com a mentor tindràs ocasió de practicar idiomes i conèixer gent nova d’altres nacionalitats i cultures.

 

Qui pot participar en el programa?

Els estudiants locals que estiguin matriculats a 2n, 3r o 4t curs de Grau a la FUB.

 

Quines són les tasques del mentor?

 

Abans de l’arribada dels estudiants:

 

- Assistir a les reunions informatives de l’Àrea d’Intercanvis de la FUB sobre el programa de Mentors.
- Posar-se en contacte per correu electrònic amb l’estudiant visitant abans de la seva arribada per presentar-te.
- Quedar amb el visitant quan arribi (a l’estació d’autobusos o de tren, o en algun lloc concret del campus) per respondre a les seves preguntes inicials i ajudar-lo a ubicar-se una mica.

 

Un cop ha arribat l’estudiant:

 

Erasmus o Séneca:
- Acompanyar-lo a presentar-se a l’Àrea d’Intercanvis de la FUB. Ajudar-lo en aquelles gestions administratives que requereixi.
- Ensenyar-li les instal·lacions i serveis de la FUB i orientar-lo sobre tot allò que li pugui resultar d’utilitat: on buscar allotjament, on pot prendre un cafè, fer fotocòpies, etc.
- Tenir disponibilitat durant les primeres setmanes de l’estada (segons les teves possibilitats) per si l’estudiant té dubtes o preguntes.
- Aconsellar-lo sobre com moure’s per la ciutat, fer-li suggeriments de lleure per als caps de setmana, avisar-lo quan hi hagi actes que li puguin interessar (concerts, festes majors, exposicions, etc.), i en general ajudar-lo en les gestions pràctiques que pugui necessitar, com apuntar-se a un gimnàs, comprar una tarja de càrrega de mòbil, obrir un compte bancari...
- Realitzar unes hores d’intercanvi lingüístic en les llengües que s’hagi acordat.

 

Alumnat internacional de grau:
- Acompanyar l’alumne les dues setmanes d’integració que es realitzen el mes de setembre prèviament a l’inici de curs. Durant aquest període, els alumnes rebran classes de castellà al matí i a la tarda se’ls organitzaran activitats lúdiques i socials. Els mentors haurien de participar en aquestes activitats a la tarda.
- Aconsellar l’estudiant sobre com moure’s per la ciutat, fer-li suggeriments de lleure per als caps de setmana, avisar-lo quan hi hagi actes que li puguin interessar (concerts, festes majors, exposicions, etc.), i en general ajudar-lo en les gestions pràctiques que pugui necessitar, com apuntar-se a un gimnàs, comprar una tarja de càrrega de mòbil, obrir un compte bancari...
- Al llarg del semestre, realitzar unes hores d’intercanvi lingüístic en les llengües que s’hagi acordat.

 

Com s’avalua el programa?

En finalitzar el programa, el mentor ha d’elaborar una memòria descriptiva de les tasques portades a terme amb l’estudiant visitant, el temps dedicat en cadascuna d’elles i una valoració personal de l’experiència.
Per la seva banda, l’alumne visitant emplenarà una enquesta de valoració del seu mentor. Ambdues valoracions es tindran en compte per avaluar l’activitat.

 

> Enquesta de valoració <

 

Els avantatges de ser mentor

La participació en el programa de mentors permet:
- Reconèixer fins a 2 crèdits ECTS: per a cada 25 hores de dedicació es pot obtenir 1 crèdit. En finalitzar l’activitat, cal sol·licitar a Secretaria acadèmica de la FUB un certificat de participació en el programa.
- O bé, obtenir un 25% de descompte en cursos de Formació Contínua i Idiomes per a cada alumne tutoritzat. El màxim de descompte acumulable és del 75%.

 

Com puc ser mentor?

En primer lloc, has d’omplir aquest formulari.  Un cop el rebem, des de l’Àrea d’Intercanvis de la FUB et convocarem a una reunió informativa per tal d’explicar-te més detingudament el programa i quins són els passos que cal seguir per inscriure’t a l’activitat. Cal tenir en compte que la viabilitat del programa dependrà del nombre d’alumnat internacional o visitant interessat a participar-hi.

 

> Formulari d'inscripció <