publicacions i recerca

Grup de Recerca en Educació, Neurociència, Experimentació i Aprenentatge

El Grup de Recerca en Educació, Neurociència, Experimentació i Aprenentatge (GRENEA, grup emergent reconegut per la Generalitat) està integrat per investigadors de perfil molt divers la qual cosa els configura com un equip altament interdisciplinar i enfocat a recerca altament aplicable a la pràctica pedagògica real.

GRENEA centra les seves línies de recerca en diferents aspectes lligats als espais de ciència: 

 

- L’anàlisi i millora de les propostes.
- La perspectiva de gènere.
- El paper de l’adult.
- L’impacte de les visites i formacions en el canvi educatiu.

 

A més de la recerca, el grup assessora a museus i centres de ciència en la creació d’espais de ciència per a infants.

 

PUBLICACIONS

Pedreira, M i Cantons, J. . (2017). Tareas auténticas. La formación que reivierte en la sociedad. Enseñanza de las Ciencias, nº extraordinario, 2001-2007. Recuperado de https://ddd.uab.cat/record/183684?ln=ca

 

Pedreira, M., & Márquez, C. (2017). Learning environments to enjoy science from the youngest ages. Journal of Emergent Science (4) 7-15. Recuperat de https://www.ase.org.uk/journals/journal-of-emergent-science/

 

Pedreira, M., & Márquez, C. (2017). Espacios de ciencia de libre elección: Posibilidades y límites. A M. Quintanilla (Ed.), Enseñanza de las ciencias e infancia (151-168). Santiago de Chile: Bellaterra.

 

Pedreira, M. (2017). El benestar personal dels mestres i les mestres d’infantil. Guix d’infantil, (91), 15-18.

 

Lemkow-Tovias, G., Carballo-Márquez, A., Pedreira Álvarez, M., Brugarolas Criach, I., Cantons-Palmitjavila, J., Mampel Alandete, S. (2016) Learning science from experience in early childhood: how to design and implement spaces for science education addressed to early childhood. ICERI.

 

Pedreira, M & Márquez, C. (en premsa) Espacios de ciencia de libre elección: posibilidades y límites. A Quintanilla, M.R & Labarrere, A. (comp.) Enseñanza de las Ciencia e Infancia. Problemáticas y avances de teoría y campo desde Iberoamérica. PUC/UST: Santiago de Chile.

 

Brugarolas Criach, I. (2016). Espais neuroeducatius. Guix d’Infantil, 86, 23-24.

 

Cantons Palmitjavila, J. (2016). L’avaluació: pistes per a la millora dels recursos. Guix d’Infantil, 86, 24-25.

 

Carballo Márquez, A. (2016). Neuroeducació: de la neurociència a l’aula. Guix d’Infantil, 86, 11-14

 

Lemkow, G. (2016). Lab 0_6: espai de ciència, espai neuroeducatiu. Guix d’Infantil, 86, 19-22.

 

Lemkow-Tovias, G., Brugarolas, I., Cantons-Palmitjavila, J., Carballo-Márquez, A. i Mampel, S. (2016). Lab 0_6: un espacio de ciencia para la primera infancia. Cuadernos de Pedagogía, 466, 57-59.

 

Pedreira, M. & Márquez, C. (2016). “Espacios de ciencia generadores de conocimiento”. Cuadernos de Pedagogía, 466, 44-49.

 

Pedreira, M., & Márquez, C. (2015). Puc tocar? análisis de una propuesta educativa 0-6 en un museo de ciencia. Revista de Museología, 64.

 

Pedreira, M. (2015). Niu de ciència, espacio de educación científica para niños. Museologia e Patrimônio, 8 (1), 9-29.

 

Pedreira (2015) Els espais de ciència a l'educació infantil. Fundació Bofill. http://www.fbofill.cat/videos/els-espais-de-ciencia-en-educacio-infantil

 

Pedreira, M. (coord) (2013) Experimentar, quin repte! Manresa: FUB

 

 

COMUNICACIONS PRESENTADES A CONGRESSOS

Pedreira, M i Cantons, J. (2017) Tareas auténticas: la formación que revierte en la sociedad. (simposi). X Congreso Internacional sobre Investigación en Didáctica de las Ciencias. Sevilla.

 

Cantons, J. Brugarolas, I. (2017). Innovar la educación de las ciencias en las primeras edades. STEAMconf Barcelona 2017, Cosmocaixa.

 

Carballo, A. (2017) Aprenem, investiguem, ens relaxem. Congrés educatiu EduMindUp!. Neurociencia en el l’aula. Tarragona

 

Lemkow, G. (2016) Learning science from experience in early childhood: How to design and implement spaces for science education addressed to early childhood. International Conference of Education, Research and Innovation: Sevilla.

 

Pedreira, M. (2016) Espacios educativos generadores de conocimiento sobre el medio natural, desde la formación inicial de educadores a las experiencias en el aula infantil. Seminario internacional “El pensamiento científico en la formación de Educadores de Párvulos: propuestas, requerimientos y desafíos. Pontificia Universidad Católica. Santiago de Chile.

 

Pedreira, M. (2016) El aprendizaje de la ciència y la tecnologia en la era digital. Jornades Internacionals “Aprenentatge i educació escolar al Segle XXI: la connexió entre experiències d’aprenentatge dins i fora de l’escola” . UB/UdG: Barcelona

 

Carballo-Márquez, A.; Lemkow-Tovías, G; Cantons-Palmitjavila, J.; Brugarolas-Criach, I.; Mampel Alandete, S.; Pedreira Álvarez, M. (2016) Lab 0-6, un espai neuroeducatiu. XII Jornades Educació Emocional. Universitat de Barcelona

 

Lemkow-Tovías  G.; Carballo Márquez A.; Cantons-Palmitjavila J.; Brugarolas Criach I.; Mampel Alandete, S.; Pedreira Álvarez M.. (2016). Neuroeducación y espacios de aprendizaje. VIII congreso internacional de Psicología y Educación, Alicante

 

Lemkow-Tovías, G., Carballo-Márquez, A., Cantons-Palmitjavila, J., Bosch-Jorba, C., Brugarolas Criach, I., Mampel Alandete, S. i Pedreira Álvarez, M. (2015). Problem-solving strategies in an experimentation proposal addressed to 5 years old children. EECERA 25th Conference (Barcelona).

 

Pedreira. M. (2016) Lab 0-6, un espai de ciència per a infants que investiguen. I Congrés CTEM de la Comunitat Valenciana. http://mestreacasa.gva.es/web/congresctem

 

Pedreira, M. i Márquez, C. (2015). Learning processes in a 2-6 activity in a natural science museum. EECERA 25th Conference (Barcelona).

 

Pedreira, M. (2014) Fira d’experimentació 0-6, la Universitat oberta a la Ciutat. XIII Congrés Internacional de Ciutats Educadores. Barcelona.

 

 

PROJECTES DE RECERCA

Ciencia sobre ruedas

Investigadora principal: Montserrat Pedreira Álvarez.
Entitat de realització: Facultat de Ciències Socials de Manresa. Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC)
Entitat finançadora: Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
Quantia de la subvenció: 22.000 €
N de projecte FCT-16-11603

 

Estratègies cognitives en el procés d'experimentació en els infants

Investigador principal: Dr. Gabriel Lemkow
Entitat de realització: Campus Manresa de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC)
Entitat finançadora: (UVic-UCC)
Duració: 3 anys
Quantia de la subvenció: 21.720€

 

Grup de recerca en experimentació i aprenentatge del Lab 0_6