recursos d'aprenentatge - ADE

AULARI

26 aules amb diferent capacitat per a les classes teòriques:

  • 10 aules mida petita  (capacitat d'entre 20 i 40 persones)
  • 8 aules mida mitjana (capacitat  d'entre 40 i 60 persones)
  • 8 aules mida gran (capacitat d'entre 60 i 80 persones)

1 aula d’informàtica amb capacitat per a 40 persones
1 sala d’actes amb capacitat per a 200 persones

 

Totes les aules estan equipades amb ordinador, videoprojector, pantalla, altaveus i connexió a xarxa informàtica i a internet.


SALES D'ESTUDI

El Centre disposa de 2 sales d’estudi amb 15 i 6 ordinadors, respectivament, que tenen connexió a internet. Les sales estan equipades amb taules i cadires que permeten el treball individual i en grup.


ESPAIS VIRTUALS

L’alumnat de la titulació disposa de:

 

Una intranet des d'on té accés a tota aquella documentació d’interès del grau.

 

Plataforma moodle per a totes les assignatures de la titulació, que s’hi accedeix des de la intranet.

 

Espai de comunicació que s’utilitza bàsicament en el Pla d’acció tutorial i les assignatures de pràctiques. S’hi accedeix des de la intranet.