Requisits legals

Els ciutadans d'un Estat membre de la Unió Europea o altres estats que han de residir al territori de l'Estat espanyol durant un període superior als tres mesos, estan obligats a tramitar la documentació que exigeix la llei.

 

La pàgina web del Ministeri espanyol d'Afers Exteriors i de Cooperació inclou informació sobre els requisits per entrar a España, visats i reglaments de diferents nacionalitats.