Rosa
Galiano

Llicenciada en Filologia Anglo-Germànica. UAB
Professora del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

Rosa Galiano