Rosa
Gaya
Andreu

Tècnica Superior en Pròtesis Dentals.

Especialista CAD-CAM a Avinent – Core 3D.

Rosa Gaya Andreu