Sicue OUT

El programa Sicue, creat pel Ministeri d'Educació i Ciència, és a nivell de l'estat espanyol i permet la mobilitat d'estudiants entre universitats espanyoles durant un semestre o un curs sencer. Està orientat a facilitar que l’estudiant pugui conèixer la realitat de la professió escollida en altres regions i comunitats del país amb garantia de reconeixement acadèmic.

 

CONDICIONS I NORMATIVA

 

- Estar matriculat a la FUB en el curs acadèmic que es presenta la sol·licitud i matricular-se a la FUB en el curs que coincideix amb l'intercanvi.
- Haver superat un mínim de 60 crèdits en el moment d'incorporar-se a la Universitat de destí.
- Cal tenir una nota mitjana d'expedient igual o superior a 1.5 (càlcul que es realitza a partir del R.D.1267/1994)
- Possibilitat de realitzar l'intercanvi sense ajut econòmic.

 

DESTINACIONS

 

Estudis d'Infermeria

Estudis de Fisioteràpia

Estudis de Logopèdia

Estudis de Podologia

Estudis d'Educació Infantil

Estudis d'ADE

 

BEQUES I AJUTS

 

Ajut FUB - UManresa: La FUB complementa els ajuts de mobilitat amb una beca nominal de 100€ per mes d'estada per a tots els estudiants que facin programa d'intercanvi Sicue.