El Centre Internacional de Simulació i Alt Rendiment Clínic (CISARC) és un programa d'acceleració d'aprenentatges i experiències innovadores en l'àmbit clínic. Ubicat al campus Manresa de la UVic-UCC, duu a terme formació i entrenament a professionals de la salut, des del nivell de pre-grau al de grau, postgrau i formació contínua.

 

Treballa en tres línies principals d'actuació: el desenvolupament d'equips d'alt rendiment clínic, la innovació clínica i el suport a la recerca aplicada i la consultoria i desenvolupament de projectes.

Simulació clínica

Pioners en simulació clínica a Catalunya

 

La simulació és una eina pedagògica d’aprenentatge i avaluació basada en la pràctica reflexiva-experiencial que suposa una transformació profunda en la manera d’entendre la formació dels professionals de la salut. En els espais de simulació, es recrea una situació molt similar a la real (habitació d’hospital, consulta, box d’UCI...) però segura tant per al pacient com per al professional.

 

La simulació incorpora també el simulacre com a activitat complementària per a l’avaluació i diagnòstic de plans, procediments, sistemes d’alerta i preavisos, tècniques d’evacuació, rescat i primers auxilis en situacions d’emergència i/o catàstrofe.

 

 

 

 

 

El Centre Internacional de Simulació i Alt Rendiment Clínic utilitza les instal·lacions de la Clínica Universitària (CU+) per dur a terme bona part de les seves activitats.

 

 

Utilitzem la metodologia de la simulació al servei del desenvolupament d’habilitats, tècniques i destreses professionals, amb l’excel·lència com a objectiu.

 

Subscriu-te a la newsletter de Simulació

* camps obligatorisSimulació clínica
equips amb tecnologia puntera per a un aprenentatge estimulant i eficient

Ubicat al campus Manresa de la UVic-UCC, el Centre Internacional de Simulació i Alt Rendiment Clínic disposa d’unes instal·lacions capdavanteres al conjunt de l’estat espanyol: amb equips de tecnologia puntera i un entorn clínic real, integrat dins d’un espai assistencial com la Clínica Universitària.

 

El Centre és altament flexible a l’hora de dissenyar tant els escenaris de simulació com les situacions, els casos o les experiències d’aprenentatge. Així, es pot assegurar una formació adaptada a les necessitats dels professionals i als objectius concrets de cada sessió.

Simulació clínica
millorar la capacitat de resposta davant de situacions d'emergència o imprevistos

L’experiència simulada en l’entorn assistencial millora substancialment la capacitat i l’adequació de la resposta dels professionals de la salut en situacions d’emergència i/o imprevistes, amb una atenció més eficient i segura cap als pacients i els mateixos professionals.

 

Les respostes individuals dels professionals davant d’una situació, així com les de la resta de l’equip, es poden enregistrar per a la seva anàlisi i avaluació posterior. La metodologia del debriefing pedagògic-clínic permet millorar l’experiència d’aprenentatge a partir de l’anàlisi de la pròpia actuació i la dels companys.

Simulació
accelerar aprenentatges amb experiències innovadores

El Centre impulsa iniciatives i programes que tenen per objectiu accelerar aprenentatges a partir d’experiències innovadores amb l’ús de pràctiques clíniques eficients i segures. Les principals línies de treball del centre són:

 

El diagnòstic i l’avaluació de professionals i d’equips de treball. Els programes d’entrenament i formació. Els projectes d’innovació clínica. La transferència de coneixement. Els serveis audiovisuals de salut. La recerca aplicada. Els laboratoris d’experimentació. El desenvolupament de projectes de simulació clínica online i mèdia. La consultoria per al desenvolupament de projectes de simulació clínica

Procés simulació

El disseny de les activitats de simulació clínica segueix una lògica que va de la detecció de necessitats dins de l'organització als resultats, també dins de l'organització.