UManresa acollirà una càtedra de Simulació i Seguretat del Pacient

El Consell de Govern de la UVic-UCC va aprovar la creació de tres noves càtedres, en la seva reunió del passat 12 de juny de 2018. Són les de Salut i població, dirigida per Roberto Elosúa; Salut mental, dirigida per Pere Bonet, amb la co-coordinació de Salvador Simó i Gemma Prat; i la de Simulació i seguretat del pacient, coordinada per Carlota Riera, que assumeix la direcció en funcions mentre no es nomeni la direcció definitiva. Riera és doctora en Psicologia i degana de la Facultat de Ciències de la Salut de Manresa. La càtedra de Simulació i seguretat del pacient estarà ubicada al campus UManresa, mentre que les de Salut Mental i de Salut i població s'instal·laran a la Fundació Althaia i al campus UVic, respectivament.

La càtedra que acollirà UManresa se centrarà en la recerca i la transferència de coneixement relacionats amb la seguretat en l’entorn sanitari amb l’objectiu de prevenir i reduir els riscos associats a aquest àmbit tant per part del pacient com dels professionals. Actualment, el 6,7% de la despesa sanitària es destina a donar resposta a esdeveniments adversos, la qual cosa equival a una despesa de més de 1.000 milions d’euros.

UManresa acollirà una càtedra de Simulació i Seguretat del Pacient