UManresa-FUB ofereix un nou curs de preparació de les proves específiques de la Selectivitat per a tots aquells que volen accedir a graus de mestre

La Facultat de Ciències Socials del Campus Manresa de la UVic-UCC posa en marxa a finals del mes de gener una nova edició del curs de preparació de les Proves d’Aptitud Personal  complementàries a la Selectivitat que han de superar totes aquelles persones que volen accedir a un grau de mestre a les universitats catalanes. El curs s’adreça a joves procedents del Batxillera i del cicle formatiu de grau superior d’Educació Infantil que vulguin consolidar els coneixements necessaris per presentar-se a les proves amb més garanties de superar-les. La formació s’impartirà entre el 20 de gener i el 9 de juny, tots els dissabtes de les 9h a les 13h. Durant el curs es treballaran les competències comunicatives i de raonament crític i les competències logicomatemàtiques.

UManresa-FUB ofereix un nou curs de preparació de les proves específiques de la Selectivitat per a tots aquells que volen accedir a graus de mestre