vídeos del Lab 0_6

La trajectòria de la bola

 

Una superfície plana amb certa inclinació respecte al terra, amb un dispensador de la bola en la part superior, una “porteria” a la part baixa i unes quantes peces de fusta per a modificar la trajectòria i aconseguir que la bola surti del dispensador i caigui en la porteria.

 

La proposta requereix autocontrol, capacitat per ajustar la intervenció i anticipar el moviment de la bola, així com perseverança, donat que no és gens senzill.

 

Quan per a resoldre el repte participen uns quants nens es poden observar situacions molt interessants com la cooperació que estableixen alguns per arribar a un fi comú.

Engranatges

 

Un panell amb eixos on situar els engranatges de diferents mides de manera que permeti transmetre el moviment des d’un engranatge inicia a un final que al moure’s provoca un so i el repte de disposar les peces de manera que movent la que està més a prop, s’ha d’aconseguir moure la que està més lluny.

 

La proposta permet mobilitzar idees referents a la transmissió del moviment mitjançant el muntatge d’una estructura d’engranatges. L’elecció de l’eix on es col·loquen les peces i de la mida d’aquestes condiciona la transmissió del moviment de l’engranatge final. Això obliga a realitzar diversos intents i a rectificar quan no funciona, un procés típic de les ciències experimentals per a l’obtenció del coneixement. 

Llavors, pot ser més senzill?

 

Un contenidor gran ple de llavors de diferents mides i diferents coladors, alguns que deixen passar alguna de les llavors, d’altres que no.

 

Pels més petits, una oportunitat de gaudir del plaer del contacte sensorial amb el material i de dur a terme les accions exploratòries tan naturals en l’edat. Pels més grans, el repte d’aconseguir separar les llavors amb coladors de diferents mides. Percepció sensorial, joc exploratori, ús d’instruments, planificació d’accions, concentració, ...

 

Ombres de color

 

Tres focus de llum als que s’hi pugui posar un filtre de color (els colors-llum bàsics són el vermell, el verd i el blau) enfocats a una mateixa pantalla per a poder observar les ombres que es produeixen en interposar objectes en el feix de llum.

 

Pots aconseguir ombres d’un sol color? Un mateix objecte fa l’ombra sempre del mateix color? Què passarà si apaguem algun dels focus? I si sobreposem objectes diversos?

 

El joc amb les ombres, la relació entre el moviment dels nens i nenes i les ombres aconseguides, comporten “controlar “ el fenomen, un pas important per a “entendre” el fenomen.

a l’obtenció del coneixement.