acreditació experiència laboral

Informació general [>]

 

Els requisits per accedir als nostres estudis a través d'aquesta opció, seran:

 

- No tenir cap titulació que doni accés a estudis universitaris.

- Tenir 40 anys en l'any en què se sol·licita l'accés a la universitat.

- Acreditar experiència laboral relacionada amb un estudi concret.

 

Inscripció i matrícula [>]

 

Només es podrà sol·licitar l'admissió a un únic estudi i centre determinat, i una sol·licitud per convocatòria.

 

Informació i normativa detallada sobre Acreditació d'experiència laboral [>]