Ada
Colomer
Rubio

Llicenciada en Ciències polítiques i de l’administració

Màster en Direcció i Administració d’empreses

Ada Colomer Rubio