Agnès
Pérez
Massegú

Llicenciada en Traducció i Interpretació d'anglès i japonès UAB, Dublin City University (Dublín) i Ryukoku University (Kyoto)
Postgrau en Correcció i Qualitat Lingüística

Agnès Pérez