Ascen
Martínez
Monter

Professora diplomada en Ciències Socials i Anglès. UAB
Experiència com a docent de llengua estrangera al Japó i al Regne Unit

Ascen Martínez Monter