Aula Oberta

Assignatures universitàries per cursar lliurement

aula oberta

L'Aula Oberta és un programa d'UManresa - FUB que permet cursar assignatures d'un grau universitari sense haver de seguir l'itinerari acadèmic que duu a l'obtenció del títol.

 

Els participants assisteixen a classe amb els estudiants del grau. Poden escollir entre seguir l'avaluació i accedir a una certificació amb la qualficació obtinguda o bé assistir com a oient i obtenir una certificació de l'assistència.

Les persones interessades han d'adreçar una sol·licitud al vicerectorat del campus Manresa que valorarà la idoneïtat del candidat per seguir l'assignatura. Cal enviar el document de sol·licitud juntament amb el Currículum Vitae al correu electrònic secretariafacultats@umanresa.cat.

Document de sol·licitud [>]

Assignatures Aula Oberta

1r semestre

(de setembre de 2019 a gener de 2020)

 

> Història econòmica i mundial (ADE)
> Fonaments de màrqueting (ADE)
> Gestió del talent (ADE)
> Empresa familiar (ADE)
> Gestió comercial (ADE)
> Cross cultural studies (ADE) (en anglès)

2n semestre

(de febrer a juny de 2020)

 

> Dret laboral (ADE)
> Evolució de l'educació contemporània (Mestre d'Educació Infantil)
> Salut i alimentació (Mestre d'Educació Infantil)
> Psicologia i comunicació terapèutica (Podologia)
> Anatomia sistèmica (Podologia)
> Fisiologia (Podologia)
> Ètica i legislació professional (Podologia)


>> No es requereix una titulació prèvia per matricular-se a les assignatures de l'Aula Oberta.

 

>> Certificació de l'assistència o de la qualificació obtinguda, en funció de la modalitat seguida.

 

>> La universitat reserva un màxim de 5 places per assignatura per ser cursada en modalitat oberta.

 

>> El preu de cada assignatura inclou el cost dels crèdits cursats més les taxes acadèmiques.