batxillerat estranger no UE

Per a l'admissió a la universitat, s'haurà de disposar de l'homologació definitiva del títol de batxillerat. No es pot accedir amb el volant d'inscripció condicional.

 

No s'assignarà plaça fins que no es disposi de l'homologació definitiva del batxillerat però es pot fer la preinscripció universitària.

 

La preinscripció universitària s'ha de tramitar al portal d'accés a la universitat. Tota la informació sobre el procés de preinscripció universitària, es troba en l'apartat de Preinscripció.

 

Per accedir a la universitat hi ha quatre possibles vies:

 

1- Prova d'avaluació de batxillerat per a l'accés a la universitat - EBAU / Prova d'accés a la universitat - PAU (qualsevol universitat)
2- Prova d'avaluació de batxillerat per a l'accés a la universitat (EBAU - UNED)
3- Acreditacions de l'UNEDasiss emeses l'any 2017. Proves de competències específiques (PCE).
4- Sense cap prova d'accés per a estudiants de sistemes educatius de fora de la UE

 

Tota la informació es pot consultar a: http://universitats.gencat.cat