Disseny de formacions de Simulació a mida

Si sou un equip clínic interprofessional, un equip docent, un equip de simulacions o sou responsable de formacions i preciseu un programa formatiu adaptat a les vostres necessitats, problemes o oportunitats, el CISARC assessora, dissenya i desenvolupa formacions de Simulació a mida amb la possibilitat de desplaçament al vostre centre.

 

Algunes de les nostres experiències durant el curs 2017-2018.

Àmbit clínic

  • Formació per a equips de resposta ràpida en unitats d’emergències.
  • Formació de formadors en metodologia de simulació i assessoraments a hospitals per implantar unitats de simulació internes.
  • Formació per a equips d’emergències extrahospitalàries.
  • Suport en la validació de protocols interns amb simulació.
  • Formació per a clínics d’atenció primària en situacions de crisi.

 

Àmbit educatiu

  • Formació de docents en metodologia de la simulació.
  • Assessorament i seguiment del pla d’implementació de models pedagògics en simulació.