Vés al contingut

Servei d'Assessorament per a Estudiants amb Diversitat Funcional

Servei d'Assessorament per a Estudiants amb Diversitat Funcional (SAEDF)

Què és el SAEDF?

Aquest servei d'assessorament forma part del Programa d’Orientació Psicoeducativa i de Suport a la Inclusió (POPSI) i està dirigit als i a les estudiants que requereixen, al llarg del seu procés formatiu a la UVic-UCC, suport específic derivat de les seves condicions de discapacitat, diversitat funcional o de trastorns de l'aprenentatge.

Des d'aquest servei es realitza un procés de valoració individualitzat que identifica les principals necessitats i requisits de suport que precisa l'estudiant. Aquests suports es recullen en un "Pla individualitzat" que s'aplica per tal d'eliminar les barreres a l'aprenentatge també estableix les mesures de seguiment apropiades.

En el cas que no calguin suports es realitza un seguiment individualitzat.

A qui està adreçat?

 • Futurs estudiants que vulguin saber com podran dur terme els seus estudis a la Uvic-UCC.
 • Estudiants que ja estiguin matriculats i que requereixin algun tipus de suport o d'orientació per tal de participar plenament a la vida universitària.
 • Membres de la comunitat universitària (professorat i personal d'administració i serveis) especialment els que intervenen directament en la implementació dels plans individualitzats.

Quines són les seves funcions?

 • Orientar sobre l'accés i els suports a la universitat als futurs estudiants i a les seves famílies per a facilitar la transició als estudis universitaris.
 • Orientar als i a les estudiants sobre els recursos de la universitat per tal de reduir les barreres a l'estudi i garantir la igualtat d'oportunitats.
 • Realitzar un Pla individualitzat, quan sigui necessari, implementar-lo i fer-ne el seguiment adequat.
 • Informar i assessorar al professorat i personal d'administració i serveis de les accions per a garantir la igualtat d'oportunitats de l'estudiantat amb necessitats educatives específiques.
 • Coordinar els serveis per tal d'implementar i coordinar les accions i suports necessaris.
 • Gestionar els suports necessaris (productes de suport, estudiants de suport ...)
 • Participar en l'elaboració i implementació de normatives.
 • Representar a la UVIC-UCC en les comissions tècniques i xarxes de serveis homòlegs a nivell autonòmic i estatal.
 • Promoure accions de sensibilització respecte la igualtat d'oportunitats de totes les persones en col·laboració amb altres serveis i institucions.
 • Informar dels serveis interns o externs de la universitat que puguin ser necessaris en una situació determinada.

Contacta amb el SAEDF

Responsable a UManresa:

Dra. Sandra Espino Datsira

Telèfon: 93 877 41 79

suport.discapacitat@umanresa.cat

 

 

Contacta'ns

Si tens alguna qüestió, nosaltres tenim la resposta

Contacte