Cristina
Junyent
Gómez

Llicenciada en Psicologia.

Màster oficial de professorat de Secundària obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes.

Consulta clínica i docent des del 2011

Cristina Junyent Gómez