Anglès A1 (matí)

Modalitat online

Matrícula online

 

Modalitat: Online.

 

Durada: 150 hores

 

Presentació: Aquest curs d’anglès correspon al nivell A1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües del Consell d'Europa. En aquest curs, l'alumne treballarà, a través d'una metodologia interactiva i comunicativa, les quatre destreses lingüístiques (parlar, escoltar, llegir i escriure), a més del coneixement de la gramàtica i el vocabulari d'acord amb aquest nivell.

 

Destinataris: Els cursos que ofereix el Servei d'Idiomes estan oberts a tota la comunitat universitària (alumnat, professorat i personal d'administració i serveis) i al públic en general, major de 16 anys.

 

Sistema d'avaluació: Els estudiants poden escollir entre dos itineraris: avaluació contínua o examen final, tal com defineix la normativa d’avaluació del centre.
En el cas d’avaluació contínua és imprescindible que l’alumne hagi assistit com a mínim al 80% de les sessions de la classe i hi  hagi realitzat les activitats d’avaluació establertes per a cada un dels nivells.

 

Horari: Dimarts i dijous, de 10.00 a 11.30

 

Calendari: Del 6 d'octubre de 2020 al 8 de juny de 2021.

                   
Lloc: Fundació Universitària del Bages - UManresa

 

Preu: Preu curs 540€
         Alumnes Grau FUB 459€
         Exalumnes Grau FUB 486€
         Institucions vinculades a la FUB 486€
          
En el cas de les institucions vinculades a la FUB caldrà acreditar-ho.

 

Matrícula: El procés de matriculació es realitza en línia. El període de matrícula és del 15 al 31 de juliol i de l'1 al 25 de setembre de 2020.

 

Certificació: L’alumne que superi satisfactòriament el curs obtindrà un certificat de la UVic-UCC on constarà l’acreditació del nivell assolit. L’expedició d’aquesta acreditació és gratuïta.