Curs castellà per a estrangers nivell 1

Modalitat: Presencial.

 

Durada: 30 hores.

 

Presentació: El curs de castellà per a estrangers es basa en un aprenentatge pràctic i funcional de les estratègies gramaticals i comunicatives de la llengua castellana. El curs, de 30 hores, està dissenyat específicament per a alumnes estudiants estrangers del grau, per a estudiants que participen en el programa d’intercanvi del programa Erasmus o per a persones que per motius laborals o personals han de passar una temporada al nostre país. A les classes es treballa amb material especialment orientat a cobrir les necessitats concretes dels estudiants per ajudar-los a adquirir els registres de la llengua castellana adequats a situacions tant formals com informals i a aconseguir una competència suficient en comprensió i expressió oral i escrita. Els estudiants s’agrupen de manera homogènia en dos nivells (A2 i B1) en funció dels seus coneixements previs o dels resultats de la prova de nivell.

 

Destinataris: Estudiants internacionals de la UManresa.

 

Horari: Dilluns i dimecres de 14.30 a 16.00 hores.

 

Calendari: Del 8 d’octubre al 12 de desembre de 2018.

 

Lloc: Fundació Universitària del Bages – UManresa.

 

Preu: Alumnes Grau UManresa: 0€
          Persones externes: 215€

 

Matrícula: El procés de matriculació es realitza en línia. El període de matrícula és del 9 al 31 de juliol i del 3 al 22 de setembre de 2018.

 

Certificació: L'alumne que superi satisfactòriament el curs obtindrà un certificat d’assistència. L'expedició d'aquesta certificació és gratuïta.

 

Matrícula online
Si no ets estudiant d’UManresa o no recordes el teu NIU i contrasenya.
Si ets estudiant d’UManresa i recordes el teu NIU i contrasenya.