Curs intensiu Anglès preparació del B1

Modalitat: Presencial.

 

Durada: 90 hores (68 hores presencials i 22 hores de treball autònom).

 

Presentació: Curs de preparació per a assolir el nivell B1 que inclou un examen oficial acreditatiu amb segell ACLES com a examen final del curs. Els objectius generals del curs són assolir els principals coneixements descrits en el nivell B1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües.

 

Destinataris: Aquests cursos van dirigits a tota la comunitat universitària, a professorat de primària i secundària i al públic en general, major de 16 anys.

 

Requisits previs: Cal acreditar el nivell anterior al qual us voleu matricular o bé realitzar una prova de nivell que permeti matricular-vos al curs escollit. Podeu fer la prova de nivell de manera gratuïta. Prova de nivell d'anglès [>]

 

Sistema d'avaluació: Les activitats avaluatives que es duguin a terme al llarg del curs tenen la funció primordial de donar informació i assessorament a l’alumne sobre l’assoliment de les capacitats que s’avaluaran a les proves d’acreditació i no seran vinculants.
Els alumnes hauran de superar un examen final acreditatiu que avaluarà totes les destreses lingüístiques. Per superar-lo, els candidats han de presentar-se a totes les proves de la convocatòria (Reading, Listening, Writing, Speaking), han d’aprovar totes les parts de l’examen amb un 50% i han d’obtenir una puntuació global mínima del 60%. La no superació d’una de les parts invalida automàticament la mitjana global.

 

Calendari: De l'1 al 23 de juliol de 2019.

 

Horari: De dilluns a divendres, de 9.00 a 13.00 hores.

 

Preu: 395€. L'emissió del certificat d'aquest nivell té un cost addicional de 25€.

 

Lloc: Servei d'Idiomes UManresa.

 

Matrícula: El procés de matriculació es realitza en línia. El període de matrícula és del 23 d’abril al 23 de juny de 2019.

 

Certificació: L'alumne que superi satisfactòriament el curs obtindrà un certificat de la UVIC-UCC amb segell CERTACLES. L'expedició d'aquesta acreditació té un cost de 25€.

 

 

Matrícula online

 

Per matricular-te necessites un NIU (Número d'Identificació Universitària).

Inscripció amb NIU

Si ets estudiant d'UManresa i recordes
el teu NIU i contrasenya.

Inscripció sense NIU

Si no ets estudiant d'UManresa o no
recordes el teu NIU i contrasenya.