Curs intensiu Anglès usuari competent

Modalitat: Presencial.  

 

Durada: 90 hores (68 hores presencials i 22 hores de treball autònom).  

 

Presentació: Curs orientat a persones amb un nivell alt d’anglès que busquen consolidar els seus coneixements i millorar las seva fluïdesa, flexibilitat i espontaneïtat en l’ús de la llengua anglesa. Els objectius generals del curs són assolir els principals coneixements descrits en el nivell C1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües.   

 

Destinataris:  Aquests cursos van dirigits a tota la comunitat universitària, a professorat de primària i secundària i al públic en general, major de 16 anys.

 

Requisits previs: Cal acreditar el nivell anterior al qual us voleu matricular o bé realitzar una prova de nivell que permeti matricular-vos al curs escollit. Podeu fer la prova de manera gratuïta. Prova de nivell d'anglès [>]  

 

Sistema d'avaluació: El sistema d'avaluació es basa en una avaluació contínua i un examen final. Aquest examen, presencial i obligatori, representa el 80% de la nota del curs i cal aprovar-lo amb un 6. L'avaluació contínua, basada en les activitats formatives portades a terme durant el curs, representa un 20% de la nota final però només s'aplicarà en cas d'aprovar l'examen. Per tal de superar el curs també és imprescindible l'assistència a un 80% de les classes, en conformitat amb la política d'assistència del Servei d'Idiomes UManresa.

 

Calendari: De l'1 al 23 de juliol de 2019.

 

Horari: De dilluns a divendres, de 9.00 a 13.00 hores.  

 

Preu: 395€.  

 

Lloc: Servei d'Idiomes UManresa.  

 

Matrícula: El procés de matrícula es realitza en línia. El període de matrícula és del 23 d’abril al 23 de juny de 2019.

 

Certificació: L'alumne que superi satisfactòriament el curs obtindrà un certificat de la UVIC-UCC. L'expedició d'aquesta acreditació és gratuïta.
Els cursos estan inclosos en el pla de formació permanent del professorat del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

 

 

Matrícula online

 

Per matricular-te necessites un NIU (Número d'Identificació Universitària).

Inscripció amb NIU

Si ets estudiant d'UManresa i recordes
el teu NIU i contrasenya.

Inscripció sense NIU

Si no ets estudiant d'UManresa o no
recordes el teu NIU i contrasenya.