Introducció al xinès

Matrícula online

 

Modalitat: Presencial

 

Durada: 60 hores

 

Presentació: Aquest curs representa una iniciació en l’aprenentatge de la llengua i de la cultura xineses. L'alumne treballarà les quatre destreses lingüístiques (parlar, escoltar, llegir i escriure) a través d'una metodologia interactiva i comunicativa, a més dels sistemes d'escriptura bàsics de la llengua i la gramàtica i el vocabulari d'aquest nivell.

 

Destinataris: Els cursos que ofereix el Servei d'Idiomes estan oberts a tota la comunitat universitària (alumnat, professorat i personal d'administració i serveis) i al públic en general, major de 16 anys.

 

Sistema d'avaluació: El sistema d’avaluació té en compte el progrés de l’alumne durant el curs i també l’assoliment dels objectius marcats en el programa. Per tal de superar el curs es imprescindible l’assistència a les classes (com a mínim a un 80% de les sessions, en conformitat amb la política d’assistència del Servei d’Idiomes). Els candidats han de presentar-se a totes les proves de la convocatòria, han d’aprovar totes les parts de l’examen amb un 50% i han d’obtenir una puntuació global mínima del 60%.

 

Horari: Dijous de 19.00 a 21.00 hores.

 

Calendari: Del 22 d’octubre de 2020 al 10 de juny de 2021.

 

Lloc: Fundació Universitària del Bages – UManresa.

 

Preu: Preu curs 350€

 

Matrícula: El procés de matriculació es realitza en línia. El període de matrícula és del 15 al 31 de juliol i de l'1 al 25 de setembre de 2020.

 

Certificació: L'alumne que superi satisfactòriament el curs obtindrà un certificat d’assistència. L'expedició d'aquesta certificació és gratuïta.