Japonès A2.1

Matrícula online

 

Modalitat: Presencial.

 

Durada: 60 hores.

 

Presentació: El curs bàsic requereix un coneixement inicial d’idioma i cal haver superat el curs de japonès de nivell A1.1. Aquest de nivell de llengua japonesa permet satisfer les necessitats bàsiques de comunicació amb els parlants nadius en un conjunt mínim de situacions que estan típicament associades amb situacions de la llar, la família i en l’àmbit sociocultural. En aquest curs l’alumne obtindrà competències amb un mínim de lèxic, gramàtica i comunicació. El curs també permet a l’alumnat adquirir informació sobre la cultura russa: costums, tradicions, historia, literatura i gastronomia.

 

Destinataris: Els cursos que ofereix el Servei d'Idiomes estan oberts a tota la comunitat universitària (alumnat, professorat i personal d'administració i serveis) i al públic en general, major de 16 anys.

 

Sistema d'avaluació: El sistema d’avaluació té en compte el progrés de l’alumne durant el curs i també l’assoliment dels objectius marcats en el programa. Per tal de superar el curs es imprescindible l’assistència a les classes (com a mínim a un 80% de les sessions, en conformitat amb la política d’assistència del Servei d’Idiomes). Els candidats han de presentar-se a totes les proves de la convocatòria, han d’aprovar totes les parts de l’examen amb un 50% i han d’obtenir una puntuació global mínima del 60%.

 

Horari: Dimecres, de 19.00 a 21.00 hores.

 

Calendari: Del 7 d’octubre de 2020 al 26 de maig de 2021.

 

Lloc: Fundació Universitària del Bages – UManresa.

 

Preu: Preu curs 350€

 

Matrícula: El procés de matriculació es realitza en línia. El període de matrícula és del 15 al 31 de juliol i de l'1 al 25 de setembre de 2020.

 

Certificació: L'alumne que superi satisfactòriament el curs obtindrà un certificat d’assistència. L'expedició d'aquesta certificació és gratuïta.