Curs monogràfic de conversa en anglès

Modalitat: Presencial.  

 

Durada: 10 hores.

 

Presentació: Els objectius d’aquest curs se centren a ajudar els alumnes a millorar la seva competència oral en llengua anglesa i fomentar la seva autonomia comunicativa. El curs està orientat a ajudar els participants a ampliar la seva base de vocabulari, adquirir fluïdesa, millorar la pronunciació i l’entonació i practicar estructures necessàries per poder utilitzar la llengua estrangera en situacions quotidianes, socials i professionals.   

 

Destinataris:  Aquests cursos van dirigits a tota la comunitat universitària, a professorat de primària i secundària i al públic en general, major de 16 anys.

 

Requisits previs: Cal acreditar  un nivell mínim de B1 o bé realitzar una prova de nivell que permeti matricular-vos al curs escollit. Podeu fer la prova de manera gratuïta. Prova de nivell d'anglès [>]  
 

Sistema d'avaluació: El sistema d'avaluació té en compte el progrés de l’alumne durant el curs i també l’assoliment dels objectius marcat en el programa.
Per tal de superar el curs és imprescindible l’assistència a les classes (com a mínim a un 80% de les sessions, en conformitat amb la política d’assistència del Servei d’Idiomes).

 

Calendari: Del 8 al 12 de juliol de 2019.  

 

Horari: De dilluns a divendres, de 10.00 a 12.00 hores.  

 

Preu: 135€.  

 

Lloc: Servei d'Idiomes UManresa.  

 

Matrícula: El procés de matrícula es realitza en línia. El període matrícula és del 23 d’abril al 23 de juny de 2019.

 

Certificació: L'alumne que superi satisfactòriament el curs obtindrà un certificat d’assistència. L'expedició d'aquesta acreditació és gratuïta..
Els cursos estan inclosos en el pla de formació permanent del professorat del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

 

 

Matrícula online

 

Per matricular-te necessites un NIU (Número d'Identificació Universitària).

Inscripció amb NIU

Si ets estudiant d'UManresa i recordes
el teu NIU i contrasenya.

Inscripció sense NIU

Si no ets estudiant d'UManresa o no
recordes el teu NIU i contrasenya.