Curs monogràfic Oral Skills

Modalitat: Presencial.

 

Durada: 30 hores.

 

Presentació: Els objectius d’aquest curs se centren a ajudar els alumnes a millorar la seva competència oral en llengua anglesa i fomentar la seva autonomia comunicativa. El curs està orientat a ajudar els participants a ampliar la seva base de vocabulari, adquirir fluïdesa, millorar la pronunciació i l’entonació i practicar les estructures necessàries per poder utilitzar la llengua estrangera en situacions quotidianes, socials i professionals.

 

Destinataris: Els cursos que ofereix el Servei d'Idiomes estan oberts a tota la comunitat universitària (alumnat, professorat i personal d'administració i serveis) i al públic en general, major de 16 anys.

 

Requisits previs: Cal acreditar  un nivell mínim de B1 o bé realitzar una prova de nivell que permeti matricular-vos al curs escollit. Podeu fer la prova de manera gratuïta. Prova de nivell d’anglès [>]  

 

Sistema d'avaluació: El sistema d'avaluació té en compte el progrés de l’alumne durant el curs i també l’assoliment dels objectius marcat en el programa. Per tal de superar el curs és imprescindible l’assistència a les classes (com a mínim a un 80% de les sessions, en conformitat amb la política d’assistència del Servei d’Idiomes).

 

Horari: Dimarts de 15.00 a 16.00 hores

 

Calendari: Del 9 d’octubre de 2018 al 21 de maig de 2019.

 

Lloc: Fundació Universitària del Bages – UManresa.

 

Preu: Preu curs 250€
           Alumnes Grau FUB 213€
           Exalumnes Grau FUB 225€
           Institucions vinculades a la FUB 225€

En el cas de les institucions vinculades a la FUB caldrà acreditar-ho.

 

Matrícula: El procés de matriculació es realitza en línia. El període de matrícula és del 9 al 31 de juliol i del 3 al 22 de setembre de 2018.

 

Certificació: L'alumne que superi satisfactòriament el curs obtindrà un certificat d’assistència. L'expedició d'aquesta certificació és gratuïta.

 

Matrícula online
Si no ets estudiant d’UManresa o no recordes el teu NIU i contrasenya.
Si ets estudiant d’UManresa i recordes el teu NIU i contrasenya.